Notatka służbowa sporządzona na okoliczność analizy wyników kontroli zewnętrznych i audytów, przeprowadzonych w ZGKiM Stęszew w 2018 r. przez organy i instytucje zewnętrzne.

W 2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadzała kontrole w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektów oraz warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postepowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi, w następujących obiektach:

 1. 14 czerwca 2018 r. – SUW Będlewo i Jeziorki,
 2. 27 września 2018 r. – SUW Witobel i Sapowice,
 3. 16 listopada 2018 r. - SUW Wronczyn.

Dodatkowo w dniu 20 lipca 2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadzała kontrole  kąpielisk letnich: Lipno i Strykowo.

W wyniku powyższych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie wydała zaleceń kontroli.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu w dniu 19 listopada 2018 r. przeprowadził kontrolę stanu technicznego:

 1. w budynkach siedziby Zakładu,
 2. oczyszczalni w Strykowie,
 3. oczyszczalni w Witoblu,

w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

 1. odmalować warsztat – w terminie do 29.03.2019 r.,
 2. poszerzyć ocenę ryzyka zawodowego o oceny stanowiskowe – w terminie do 31 grudnia 2018 r.,
 3. poprawić warunki higieniczno-techniczne natrysków dla pracowników w oczyszczalni
  w Strykowie – w terminie do 29 marca 2019 r.,
 4. oczyścić klatki wentylacyjne w części socjalnej oczyszczalni w Witoblu – w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Na dzień sporządzenia niniejszej notatki wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 781

Utworzono dnia: 22.02.2019 11:06

Dokument wprowadził:
Bogacka Adriana

Dokument wytworzył:
Adriana Bogacka

Wytworzono:
22.02.2019 11:00

Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.02.2019, Bogacka Adriana:

Utworzenie dokumentu Kontrole rok 2018