Notatka służbowa sporządzona na okoliczność analizy wyników kontroli zewnętrznych i audytów, przeprowadzonych w ZGKiM Stęszew w 2019 r. przez organy i instytucje zewnętrzne.

W 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadzała kontrole w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektów oraz warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postepowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi, w następujących obiektach:

  1. 15 marca 2019 r. – Wodociąg Zamysłowo,
  2. 27 marca 2019 r. – Wodociąg Jeziorki,
  3. 29 maja 2019 r. – Wodociąg Zamysłowo i Wronczyn,
  4. 26 czerwca 2019 r. Wodociąg Będlewo i Jeziorki.

W wyniku powyższych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie wydała zaleceń kontroli.

Dodatkowo w dniu 25 lipca 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadzała kontrole  kąpielisk letnich: Lipno i Strykowo.

W dniu 19 września 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadzała kontrole
w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektów oraz warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postepowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi, w obiektach: Wodociąg Trzebaw i Witobel. W wyniku kontroli wydała zalecenia dot. Wodociągu Witobel tj. doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego włazów do wszystkich 3 studni oraz orurowanie wewnętrznych ścian studni z terminem wykonania do 30 listopada 2019 r.

W dniu 16 grudnia 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń z dnia 19 września 2019 r. w obiekcie  Wodociąg Witobel.

Na dzień sporządzenia niniejszej notatki wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 715

Utworzono dnia: 19.02.2020 10:43

Dokument wprowadził:
Bogacka Adriana

Dokument wytworzył:
Adriana Bogacka

Wytworzono:
19.02.2020 10:39

Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

19.02.2020, Bogacka Adriana:

Utworzenie dokumentu Kontrole rok 2019