Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy specjalista ds.zamówień publicznych na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - załącznik na dole strony

15.03.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Dawid Marciniak - Przewodniczący    
  2. Karolina Kuśnierz -  Członek
  3. Adriana Bogacka   -  Członek

przeprowadziła nabór na stanowisko  Specjalista ds. zamówień publicznych

Na ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r., umieszczone na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie odpowiedziały dwie osoby. Wśród ofert brak było kandydatów niepełnosprawnych. Po przeanalizowaniu aplikacji obydwie kandydatki spełniły wymogi formalne i przeszły do drugiego etapu naboru.

Weryfikacje kandydatów dokonano w oparciu o:

  1. analizę dokumentów aplikacyjnych,
  2. przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w II etapie naboru, komisja rekrutacyjna zdecydowała, że na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych wybrana została Pani Beata Nowak zamieszkała w Kościanie. Osoba ta spełniła wszystkie wymagania formalne, a ponadto kandydatka posiada kwalifikacje i wiedzę niezbędną do pracy na stanowisku. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, z którymi będzie się stykała w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.  

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 459

Utworzono dnia: 20.01.2022 11:31

Dokument wprowadził:
Bogacka Adriana

Dokument wytworzył:
Bogacka Adriana

Wytworzono:
20.01.2022 11:31

Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.03.2022, Bogacka Adriana:

Edycja dokumentu 2022 r. Specjalista ds. zamówień publicznych

20.01.2022, Bogacka Adriana:

Dodanie załącznika Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

20.01.2022, Bogacka Adriana:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

20.01.2022, Bogacka Adriana:

Dodanie załącznika Kwestionariusz

20.01.2022, Bogacka Adriana:

Dodanie załącznika Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

20.01.2022, Bogacka Adriana:

Utworzenie dokumentu 2022 r. Specjalista ds. zamówień publicznych