2020 r. Ogłoszenie z dn. 04.03.2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie posiada ustabilizowany osad ściekowy do zagospodarowania rolniczego o kodzie 19 08 05. Osad posiada pozytywne wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Wyniki badań są na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i są udostępniane odbierającym osady.

Osady, jako nawóz naturalny:
– poprawiają strukturę gleby zawartą w sobie materią organiczną,     zwiększając odporność na suszę,
– zmniejszają kwasowość gleby,
– zawierają duże ilości azotu i fosforu nawozowego.

Chętnych zapraszamy do siedziby ZGKiM Stęszew, ul. Mosińska 15, lub pod numerem telefonu: 61 813 41 82.

 


Stan wodomierza