Apel w sprawie racjonalnego korzystania z wody podczas upałów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stęszew!

Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie apeluje o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

Należy pamiętać, że woda z wodociągów, w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.
Apelujemy, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele, takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw rolnych itp.

Niestosowanie się do powyższego może spowodować zakłócenia w dostawie wody: znaczny spadek ciśnienia lub w skrajnych przypadkach całkowity brak zasilania w wodę.


Stan wodomierza