Informacja dot. godzin pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie


Stan wodomierza