Uwaga! Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Informujemy, że  od dnia 20 kwietnia 2020r. wznawia swoją działalność Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK otwarty będzie w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o jego czasowym zamknięciu.

W trakcie oddawania odpadów w PSZOK należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, rękawiczki i zachowanie odległości).


Stan wodomierza