Uwaga! Targowisko miejskie znów otwarte od 04.06.2020 r.

Informacja Administratora Targowiska dotycząca zasad rozmieszczenia stoisk handlujących oraz klientów dokonujących zakupy w okresie pandemii na targowisku w Stęszewie od dnia 4 czerwca 2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie zobowiązuje sprzedawców oraz klientów do bezwzględnego stosowania się do zasad prowadzenia handlu na targowisku w Stęszewie tzn.:

 1. Stosować się do poleceń obsługi targowiska w związku z przydziałem miejsc do handlu.
 2. Pomiędzy stanowiskami zachować odległość min. 3 metrów.
 3. Każdy handlujący może zajmować jedno stanowisko (3 metry).
 4. Sprzedający mają obowiązek stosować środki dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki zakrywające nos i usta.
 5. Zachować bezpieczną odległość klient – sprzedawca, klient – klient 2 metry.
 6. Maksymalna liczba kupujących przy stoisku – 2 osoby.
 7. Za liczbę osób znajdujących się przy stoisku odpowiada sprzedawca.
 8. Klienci powinni przychodzić z listą zakupów w celu zapewnienia szybkiej rotacji osób korzystających z targowiska.
 9. Klienci mają obowiązek noszenia maseczek oraz rękawiczek.
 10. Przymierzalnia w budynku administracyjnym będzie nieczynna.
 11. Stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących oraz wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzeganie ich podczas handlu.

Nie stosowanie się do zaleceń administratora grozi utratą miejsca do handlowania w następnych terminach.

 


Stan wodomierza