WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW ZGKiM

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie uprzejmie informuje, że w związku z ustawowym przejściem z dniem 1 stycznia 2017 r. wszystkich praw i obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie dotyczących rozliczeń Vat na Gminę Stęszew[1], w najbliższym czasie otrzymają Państwo nowe umowy, w których następuje zmiana strony umowy. Prosimy o ich podpisanie i zwrot jednego egzemplarza do Zakładu.

Dyrektor Zakładu[1] por. art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

 


Stan wodomierza