Zaklad informuje, że od czerwca 2016 r. odpady zielone można również przywozić i wrzucać do kontenera na terenie oczyszczalni ścieków w Strykowie w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:00.

 Stan wodomierza