Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Mosińska 15, 62-060 Stęszew

Przejdź do treści

Jak korzystać z BIP

Jak korzystać z BIP?

Serwis BIP jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie zorganizowane są jako zbiór bazy danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy działania baz danych.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie jest możliwy poprzez stronę znajdującą się pod adresem URL http://zgkimsteszew.pl/bip lub stronę internetową Zakładu znajdującą się pod adresem http://www.zgkimsteszew.pl/.

Stronę Biuletynu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie redaguje administrator strony BIP, pracownik Zakładu– Pani Joanna Lewandowska.

Na stronie BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie prezentowane są przede wszystkim informacje, do publikacji których zobowiązują Zakład przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy niektórych, innych ustaw np. Prawo zamówień publicznych czy ustawa o pracownikach samorządowych.

Strona główna

Ta strona wyświetlana jest przy wejściu na BIP. Znajdują się na niej linki do wszystkich najważniejszych elementów BIP oraz podstawowe dane jednostki. Do każdej informacji zamieszczonej w serwisie dotrą Państwo poprzez "Menu podmiotowe" lub "Menu przedmiotowe”. Na Menu podmiotowe i przedmiotowe składają się kolejne pozycje w postaci zakładek.

Menu podmiotowe zawiera w poszczególnych zakładkach informacje o Zakładzie, podstawach prawnych działania i zasadach funkcjonowania.

Menu przedmiotowe zawiera w poszczególnych zakładkach informacje dotyczące przedmiotu działalności Zakładu i świadczonych usług, oraz informacje w zakresie bieżących spraw Zakładu.

Informacje można również znaleźć wykorzystując "Mapę serwisu" lub moduł "Wyszukiwarki".

Mapa serwisu BIP

Przedstawia strukturę podległości poszczególnych działów witryny BIP.

Wyszukiwarka

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć
do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk szukaj, po czym wyświetli się lista zakładek zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej informacji należy kliknąć odnośnik, będący nazwą danej zakładki.

Na treść zakładki składają się:

 • nagłówek wskazujący nazwę zakładki,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego ewentualnie zdjęciami, tabelami, schematami lub wykresami,
 • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania w formacie edytowalnym lub obrazkowym, które - UWAGAznajdują się zawsze na dole strony.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu,
 • załączników w postaci plików do pobrania, w formacie edytowalnym lub obrazkowym,
 • zdjęć i grafik.

Aby wyświetlić treść informacji w zakładce - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Redakcja BIP

Zawiera informacje o osobie redagującej BIP.

Informacje

W Informacjach znajdziecie Państwo oznaczenie danej informacji, wprowadzonej na stronę BIP tj. czas wytworzenia i udostępnienia informacji, osobę, która wytworzyła daną informację oraz osobę, która wprowadziła ją na stronę.

Liczba wyświetleń

Wskazuje liczbę osób, które odwiedziły poszczególne podstrony.

Historia publikacji

Historia publikacji to w istocie rejestr zmian wprowadzanych w zawartości danej zakładki BIP: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 2668
Utworzono dnia: 02.10.2013

Historia publikacji

 • 18.11.2015 08:47, Beata Nowak
  Edycja zakładki Jak korzystać z BIP
 • 18.11.2015 07:42, Beata Nowak
  Edycja zakładki Jak korzystać z BIP
 • 18.11.2015 07:42, Beata Nowak
  Edycja zakładki Jak korzystać z BIP