Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Mosińska 15, 62-060 Stęszew

Przejdź do treści

Przedmiot działania

Uchwałą Nr IX/106/2007 z dnia 27 września 2007 r. Rada Miejska Gminy Stęszew nadała statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i powierzyła realizację niektórych zadań własnych Gminy - w zakresie:

 • eksploatacji, konserwacji urządzeń wodociągowych, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej:
  • SUW Modrze
  • SUW Trzebaw
  • SUW Sapowice
  • SUW Twardowo
  • SUW Witobel
  • SUW Będlewo
  • SUW Wronczyn
  • SUW Jeziorki
  • SUW Stęszew
 • eksploatacji, konserwacji urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacyjnej,
 • eksploatacji oczyszczalni ścieków Witobel i Strykowo,
 • eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Srocku Małym,
 • wywozu nieczystości płynnych,
 • gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
  • mieszkania stanowiące własność gminy,
  • mieszkania stanowiące własność gminy będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych,
 • wykonywania zadań zleconych przez organy gminy,
 • konserwacji zieleni miejskiej,
 • zarządzania targowiskiem gminnym.

Informacje

Liczba wyświetleń: 3680
Utworzono dnia: 10.11.2015

Historia publikacji

 • 10.11.2015 12:56, Beata Nowak
  Edycja zakładki Przedmiot działania
 • 10.11.2015 12:53, Beata Nowak
  Utworzenie zakładki Przedmiot działania