Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

CENNIK

CENNIK DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY STĘSZEW W OKRESIE OD 04.05.2024 R. DO 03.05.2025 R


 

Taryfy woda

Ceny

Woda netto

Ceny

woda brutto

Abonament netto

Abonament brutto

Taryfy ścieki

Ceny

ścieki netto

Ceny

ścieki brutto

Abonament netto

Abonament brutto

W1

3,42

3,69

14,79

15,97

 

 

 

 

 

W2

3,42

3,69

13,02

14,06

 

 

 

 

 

W3

3,42

3,69

8,1

8,75

K5

10,16

10,97

9,63

10,40

W4

3,42

3,69

7,22

7,80

K6

10,16

10,97

8,75

9,45

W5

3,42

3,69

9,43

10,18

 

 

 

 

 

W6

3,42

3,69

7,66

8,27

 

 

 

 

 

W7

3,42

3,69

5,42

5,85

K10

10,16

10,97

6,95

7,51

W8

3,42

3,69

4,54

4,90

K11

10,16

10,97

6,07

6,56

W9

3,47

3,75

14,08

15,21

 

 

 

 

 

W10

3,47

3,75

12,31

13,29

 

 

 

 

 

W11

3,47

3,75

7,39

7,98

K1

10,16

10,97

8,16

8,81

W12

3,47

3,75

6,51

7,03

K2

10,16

10,97

7,28

7,86

W13

3,47

3,75

8,72

9,42

 

 

 

 

 

W14

3,47

3,75

3,83

4,14

K8

10,16

10,97

4,6

4,97

W15

3,47

3,75

14,08

15,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

10,16

10,97

16,32

17,63

 

 

 

 

 

K4

10,16

10,97

14,56

15,72

 

 

 

 

 

K7

10,16

10,97

9,48

10,24

 

 

 

 

 

K9

10,16

10,97

9,19

9,93

PONIŻEJ W TABELACH ZNAJDUJĄ SIĘ OPISY DO OZNACZEŃ TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI

TARYFY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH: W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,K3,K4,K5,K6,K9,K10,K11

W przypadku odbiorców z wymienionych powyżej grup taryfowych podana w tabeli cena abonamentu obejmuje 2 miesiące.

 

TARYFY DLA POZOSTAŁYCH ODBIORCÓW:

W9,W10,W11,W12,W13,W14,W15,K1,K2,K7,K8

W przypadku odbiorców z wymienionych powyżej grup taryfowych podana w tabeli cena abonamentu obejmuje 1 miesiąc.

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

W5

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

W6

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

W7

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

W8

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

W9

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

W10

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

W11

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

W12

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

W13

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

W14

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

W15

Odbiorcy usług – Gmina Stęszew pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym otrzymująca fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców usług

K1

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

K2

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

K3

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

K4

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

K5

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

K6

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

K7

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

K8

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

K9

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

K10

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny.

K11

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną.

CENNIK

na 2023 r.

RODZAJ USŁUGI/SPRZEDAŻ

NETTO

STAWKA VAT

VAT

BRUTTO

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

 

ciągnik 4,3 m³

95,12 zł

8 %

7,61 zł

102,73 zł

ciągnik 5,0 m³

110,60 zł

8 %

8,85 zł

119,45 zł

sam. ciężarowy 5 m³

96,65 zł

8 %

7,73 zł

104,38 zł

sam. ciężarowy 6 m³

115,98 zł

8 %

9,28 zł

125,26 zł

Wywóz nieczystości płynnych dla niepodłączonych posesji do sieci kanalizacyjnej, wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew:

               ciągnik 4,3 m³

141,90 zł

8 %

11,35 zł

153,25 zł

               ciągnik 5,0 m3

 165,00 zł

8%

 13,20 zł

178,20 zł

sam. ciężarowy 5 m³

165,00 zł

8 %

13,20 zł

178,20 zł

sam. ciężarowy 6 m³

198,00 zł

8 %

15,84 zł

213,84 zł

Wywóz nieczystości płynnych z terenów ogródków działkowych - możliwość łączenia beczek z dwóch nieruchomości położonych w odległości maksymalnie 500 metrów od siebie z opłatą manipulacyjną 1/2 beczki brutto
ciągnik 4,3 m3 141,90 zł 8 % 11,35 zł 153,25 zł 84,83 zł
ciągnik 5,0 m3 165,00 zł 8 % 13,20 zł 178,20 zł 97,30 zł
sam. ciężarowy 5 m3 165,00 zł 8 % 13,20 zł 178,20 zł 97,30 zł
sam. ciężarowy 6 m3

198,00

8 % 15,84 zł 213,84 zł 115,12 zł

Wywóz nieczystości plynnych ze zbiorników bezodpływowych dla posesji (poza ogródkami działkowymi) - mozliwość łączenia beczek z dwóch nieruchomości położonych w odległości maksymalnie 500 metrów od siebie z opłatą manipulacyjną
1/2 beczki brutto
ciągnik 4,3 m3 95,12 zł 8 % 7,61 zł 102,73 zł 59,56 zł
ciągnik 5,0 m3 110,60 zł 8 % 8,85 zł 119,45 zł 67,92 zł
sam. ciężarowy 5 m3 96,65zł 8 % 7,73 zł 104,38 zł 60,40 zł
sam. ciężarowy 6 m3 115,98 zł 8 % 9,28 zł 125,26 zł  70,83 zł

ZAOPATRZENIE W MEDIA

Uzgodnienia

odbiór wodomierza

85,30 zł

23 %

19,62 zł

104,92 zł

uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy

59,00 zł

23 %

13,57 zł

72,57 zł

  • za każde następne przyłącze

8,90 zł

23 %

2,05 zł

10,95 zł

uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

103,40 zł

23 %

23,78 zł

127,18 zł

  • za każde następne 100 m

22,10 zł

23 %

5,08 zł

27,18 zł

UTRZYMANIE DRÓG

praca zamiatarki

135,60 zł/godz.

8 %

10,85 zł

146,45 zł

praca piaskarki

135,60 zł/godz.

8 %

10,85 zł

146,45 zł

odśnieżanie

135,60 zł/godz.

8 %

10,85 zł

146,45 zł

KONSERWACJA ZIELENI

praca pilarki

68,60 zł/godz.

8 %

5,49 zł

74,09 zł

praca kosiarki samobieżnej J.D.

90,50 zł/godz.

8 %

7,24 zł

97,74 zł

praca kosiarki

żyłkowej

68,60 zł/godz.

8 %

5,49 zł

74,09 zł

praca kosiarki

bijakowej

132,90    zł/godz.

23 %

30,57 zł

163,47 zł

OPŁATY NA TARGOWISKU

od sprzedaży z wózka ręcznego, pojemnika, koszyka

7,00 zł

od sprzedaży z wydzielonego stanowiska o długości frontu handlowego (lady) 3 mb x 2mb = 6m2 pod stragan

22,00 zł

od sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy samochodowej

22,00 zł

od sprzedaży z samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego z przyczepą

23,00 zł

od sprzedaży z samochodu ciężarowego

45,00 zł

za miesięczną rezerwację stoiska do 6m2

20,00 zł

INNE

praca podnośnika

79,92 zł/godz.

8 %

6,39 zł

86,31 zł

praca koparki J.C.B.

132,90 zł/godz.

23 %

30,57 zł

163,47 zł

transport przyczepą

2-osiową

99,80 zł/godz.

23 %

22,95 zł

122,75 zł

roboczogodzina

56,60 zł/godz.

23 %

13,02 zł

69,62 zł

dojazd bez sprzętu

sam.

3,60 zł/km

23 % 0,83 zł 4,43 zł

praca urządzeniem

HD-50 (czyszczenie

kanalizacji)

135,60 zł/godz.

8 %

10,85 zł

146,45 zł

DAF HD (czyszczenie

kanalizacji)

208,00 zł/godz.

8 %

16,64 zł

224,64 zł

MAN HD (czyszczenie

kanalizacji)

400,00
zł / godz.

8 %

32,00 zł

432,00 zł

usługa transportowa

MAN

167,40 zł/godz.

23 %

38,50 zł

205,90 zł

Ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej

   400,00 zł

           8%

      32,00 zł

               432,00 zł

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: