Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

O ZAKŁADZIE


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie utworzono w dniu 1 lutego 1991 roku na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Stęszewie. Działa jako samorządowy zakład budżetowy gminy Stęszew. Przedmiotem działania Zakładu są zadania z zakresu Użyteczności Publicznej, zaspokajania potrzeb ludności w obrębie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zakład działa przy współpracy z Urzędem Gminy Stęszew, który jest organem nadrzędnym.

ZGKiM jest zakładem wielobranżowym, prowadzącym działalność w zakresie:

 • eksploatacji, konserwacji urządzeń wodociągowych, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej:

        - SUW Modrze

  - SUW Trzebaw

  - SUW Sapowice

  - SUW Twardowo

  - SUW Witobel

  - SUW Będlewo

  - SUW Wronczyn

  - SUW Jeziorki

  - SUW Stęszew

 • eksploatacji, konserwacji urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacyjnej,
 • eksploatacji oczyszczalni ścieków Witobel i Strykowo,
 • eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Srocku Małym,
 • wywozu nieczystości płynnych,
 • gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

  - mieszkania stanowiące własność gminy,

  - mieszkania stanowiące własność gminy będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych,

 • wykonywania zadań zleconych przez organy gminy,
 • konserwacji zieleni miejskiej,
 • zarządzania targowiskiem gminnym.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: