Notatka służbowa sporządzona na okoliczność analizy wyników kontroli zewnętrznych i audytów, przeprowadzonych w ZGKiM Stęszew w 2017 r. przez organy i instytucje zewnętrzne.

 1. W 2017 r. została przeprowadzona przez audytora wewnętrznego UG Stęszew czynność doradcza, w zakresie „Wnoszenia opłat i uiszczania kar za korzystanie ze środowiska”, zakończona notatką z dnia 14 września 2017 r., w której zalecono rozważenie utworzenia rezerwy w budżecie Zakładu na ten cel. Z uwagi jednak na likwidację w 2017 r. i 2018 r. Składowiska odpadów w Serocku, które generowało 90% opłat i kar za korzystanie
  ze środowiska nie zdecydowano się na utworzenie rezerwy.
 2. W 2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadzała kontrole w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektów i warunków higieniczno-sanitarnych, jaki powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postepowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi, w następujących obiektach:
  1. 12 kwietnia 2017 r. - wodociągu wiejskiego Jeziorki,
  2. 12 kwietnia 2017 r. - wodociągu wiejskiego Witobel,
  3. 13 czerwca 2017 r. – wodociągu miejskiego Stęszew,
  4. 24 lipca 2017 r. - wodociągu wiejskiego Wronczyn,
  5. 24 lipca 2017 r. - wodociągu wiejskiego Trzebaw,
  6. 28 września 2017 r. - w stacji wodociągu wiejskiego Sapowice,
  7. 27 października 2017 r. - w stacji wodociągu wiejskiego Będlewo,
  8. 27 października 2017 r. - w stacji wodociągu wiejskiego Zamysłowo,

W wyniku powyższych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, w związku z czym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie wydała zaleceń kontroli.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 758

Utworzono dnia: 22.02.2019 10:58

Dokument wprowadził:
Bogacka Adriana

Dokument wytworzył:
Adriana Bogacka

Wytworzono:
22.02.2019 10:58

Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.02.2019, Bogacka Adriana:

Edycja dokumentu Kontrole rok 2017

22.02.2019, Bogacka Adriana:

Edycja dokumentu Kontrole rok 2017

22.02.2019, Bogacka Adriana:

Edycja dokumentu Kontrole rok 2017

22.02.2019, Bogacka Adriana:

Utworzenie dokumentu Kontrole rok 2017