Uchwałą Nr IX/106/2007 z dnia 27 września 2007 r. Rada Miejska Gminy Stęszew nadała statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i powierzyła realizację niektórych zadań własnych Gminy - w zakresie:

 • eksploatacji, konserwacji urządzeń wodociągowych, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej:
  • SUW Modrze
  • SUW Trzebaw
  • SUW Sapowice
  • SUW Twardowo
  • SUW Witobel
  • SUW Będlewo
  • SUW Wronczyn
  • SUW Jeziorki
  • SUW Stęszew
 • eksploatacji, konserwacji urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacyjnej,
 • eksploatacji oczyszczalni ścieków Witobel i Strykowo,
 • eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Srocku Małym,
 • wywozu nieczystości płynnych,
 • gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
  • mieszkania stanowiące własność gminy,
  • mieszkania stanowiące własność gminy będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych,
 • wykonywania zadań zleconych przez organy gminy,
 • konserwacji zieleni miejskiej,
 • zarządzania targowiskiem gminnym.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2969

Utworzono dnia: 10.11.2015 12:53

Dokument wprowadził:
Joanna Lewandowska

Dokument wytworzył:
Joanna Lewandowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Przedmiot działania

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Utworzenie zakładki Przedmiot działania