W związku z prowadzoną działalnością w Zakładzie prowadzi się następujące rejestry i ewidencje, podlegające archiwizacji:

 1. rejestry i ewidencje prowadzone elektronicznie w aplikacji ZSI UNISOFT:
 • rejestr korespondencji (moduł REGISTRATURA),
 • ewidencja odbiorców usług (odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych, najemcy lokali mieszkaniowych i użytkowych),
 • rejestr odczytów stanu wodomierza,
 • rejestr ilości oczyszczonych ścieków,
 • rejestr wystawianych faktur,
 • ewidencja zapłat należności,
 • ewidencja spraw dotyczących windykacji należności,

 

 1. rejestry i ewidencje prowadzone ręcznie:
 • rejestr odbiorców pozostałych usług Zakładu (np. rezerwacja stoisk na targowisku)
 • rejestr wydawanych warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji,
 • rejestr umów na dostawę wody i odbiór ścieków,
 • rejestr budynków mieszkalnych,
 • rejestr spraw sądowych,
 • ewidencja osób skierowanych do wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne z tytułu wyroków sądowych,
 • rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie.

Prowadzone w Zakładzie rejestry i ewidencje osobowych – co do zasady - są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych dla udzielania informacji publicznej. Ich udostępnienie podlega jednak ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych dla tajemnic ustawowo chronionych (np. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3419

Utworzono dnia: 10.11.2015 13:16

Dokument wprowadził:
Joanna Lewandowska

Dokument wytworzył:
Beata Baranowska

Wytworzono:
10.11.2015 8:23

Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

18.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Rejestry i ewidencje

12.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Rejestry i ewidencje

12.11.2015, Joanna Lewandowska:

Dodanie załącznika Rejestr zbiorów danych osobowych

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Utworzenie zakładki Rejestry i ewidencje